اگر تصمیم دارید خودتان لکه های فرش ها را تمیز کنید باید بدانید نتیجه به اندازه تمیز کردن توسط حرفه ای ها موثر نخواهد بود زیرا شستشوی فرش توسط دستگاه های پیشرفته نتیجه بهتری در بر خواهد داشت. اما اگر میخواهید در هزینه هایتان صرفه جویی کنید، در این پست...